بو مرحله لركي آشاغيدا گورورسوز انلارينان گئديز

1- http://www.iransetup.com/Security/Nod32.html آدرسه گيرين

2- آنتي ويروسون آپديت قيسمتينده كليك اليه يين پسورد او سايتيدان گوتورون قويون يرينه

3- آپديت قيسمتينده كليك اليه يين

آخيردا بير ok گله جاق اوستونده كليك اليه يين

ساغ قالين

http://www.iransetup.com/Security/Nod32.html

Username: EAV-36132632
Password: fuajkmc82n

Username: EAV-41431734
Password: vanfbte7f3

Username: EAV-41431756
Password: mp2ktav24c

Username: EAV-42925980
Password: dd3ca2rsk4

Username: EAV-43302245
Password: xv88fdst7r

Username: EAV-43620599
Password: 6h7n28va54

Username: EAV-43826654
Password: 437d25scx7

Username: EAV-44074289
Password: cuhbafpfcj